Dla kogo

Dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, rozumiejących konieczność stałego samodoskonalenia się w warunkach zmieniających się modeli biznesowych, oczekiwanych nowych kompetencji osobistych i zespołowych, rosnących oczekiwań organizacji, dla których tradycyjne myślenie o roli marketera jest już niewystarczające. Program kierujemy również do pracowników agencji komunikacyjnych na co dzień pomagających klientom w prowadzeniu biznesu tak, by stali się ich partnerami rozumiejącymi zmieniającą się funkcję marketingu w firmach, zmieniających się zadań stawianych marketerom przez zarządy firm.

Nauczymy, jak współpracować w czasach coraz szybciej zachodzących zmian i wyzwań rynkowych oraz organizacyjnych.

DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ:

 • Umiejętnie zarządzać budowaniem wiedzy i kompetencji w organizacji
 • Podejmować decyzje w warunkach niepełnej informacji
 • Kształtować wizję biznesową firmy i komunikować ją wewnątrz organizacji
 • Stawiać i rozliczać cele krótko-i-długookresowe
 • Świadomie zarządzać P&L-em firmy
 • Zarządzać kluczowymi procesami w dziale marketingu, w tym budowaniem strategii i egzekucji czy problem solvingu
 • Weryfikować spójność myślenia strategicznego we wszystkich wymiarach – od pozycjonowania, poprzez strategię portfela aż po dopasowanie KPI
 • Budować siebie jako nowoczesnego lidera, świadomie rozwijającego kompetencje zespołu i sprawnie zarządzającego zmianą
 • Kreować synergię na poziomie różnorodności postaw i umiejętności w zespole
 • Skutecznie motywować zespół i rozwiązywać sytuacje konfliktowe
 • Świadomie rekrutować nowych członków zespołu
 • Zarządzać kryzysem

 

ZAPRASZAMY, JEŚLI:
• Masz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w organizacji na stanowisku menedżerskim
• Bezpośrednio odpowiadasz za kilka projektów marketingowych
• Pracujesz po stronie klienta lub po stronie agencji komunikacji marketingowej / consultingowej