Misja

O szkole

SAR MBS Program by Effie to nowoczesna forma edukacji i rozwoju dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, rozumiejących potrzebę samodoskonalenia w warunkach zmieniających się modeli biznesowych, nowych oczekiwań organizacyjnych i rynkowych. To projekt, który ma odpowiadać na potrzeby rynku i jego uczestników, dla których tradycyjne myślenie o roli marketera w organizacji jest niewystarczające.

 

Dla kogo

Dla osób aspirujących, zaangażowanych i angażujących (dziś z co najmniej 5-letnim doświadczeniem pracy w organizacji na stanowiskach menedżerskich, raportujących do szczebla C/C-1, które bezpośrednio opracowały/koordynowały/prowadziły/nadzorowały kilka projektów (zakończonych powodzeniem lub porażką) oraz są świadome swoich potrzeb rozwojowych związanych z uczestnictwem w szkole.

Dla przyszłych dyrektorów marketingu. Tych, którzy spośród wszystkich członków zarządu najlepiej rozumieją potrzeby klienta.

 

Dlaczego MBS Program

W świetle wielu badań (m.in. IBM C-Suite Study 2018) ponad 70% dyrektorów marketingu uważa, że „kluczem do ich sukcesu zawodowego jest dziś umiejętność wpływania na wzrost organizacji i przewodzenie zmianom. Ich obowiązki wykraczają już od jakiegoś czasu poza tradycyjny obszar wiedzy i umiejętności marketingowych”.

MBS Program by Effie jest projektem edukacyjnym zamykającym się w 120 godzinnym, weekendowym procesie „5 kroków”: poznanie, przećwiczenie, opanowanie i internalizację wiedzy i umiejętności związanych z najważniejszymi priorytetami współczesnego marketera, czyli:

• Tworzeniem wartości, wzrostem firmy i mierzalnych wyników- jako osoba wpływająca na strategię firmy, CMO zobowiązani są do analizy trendów rynkowych i potrzeb konsumenta oraz wykorzystywania posiadanych danych w celu poprawy wartości i mierzalnych wyników osiąganych przez organizację.

• Doświadczeniem klienta- jako „głos” klienta wewnątrz organizacji, dyrektorzy marketingu odpowiadają za identyfikację dotąd niezaspokojonych potrzeb klientów, dzięki wykorzystaniu danych i dostępnych technologii za dostarczanie wyjątkowych, spersonalizowanych doświadczeń w ramach kanałów nie tylko komunikacji i obsługi, ale całego ekosystemu związanego z marką i konsumentem.

• Zmianą kultury organizacyjnej i byciem efektywnym biznesowo wizjonerem – skoncentrowaniem organizacji na kliencie, byciem kreatywnym, innowacyjnym, skutecznym we współpracy i zarządzaniu przekonywującym interesariuszy „siewcą idei”.

• Pokazywaniem nowych perspektyw wzrostu dla swoich organizacji poprzez odkrywanie nawet najbardziej subtelnych zmian na rynku, pogłębioną analitykę pozwalająca na przewidywanie nadciagających trendów oraz na sygnalizowanie potencjalnych zagrożeń i zwracanie uwagi całej organizacji na rynek, branżę, marki i klientów.

UNIKATOWY PROCES REKRUTACJI
PRACA NA CASE’ACH (SUKCESY I PORAŻKI)
TWARDE I MIĘKKIE ELEMENTY BIZNESU
PRAKTYCY BIZNESU I FACYLITATORZY
PODEJŚCIE PROCESOWE
OD STRATEGII DO EGZEKUCJI
SPOŁECZNOŚĆ ALUMNI
NETWORKING
MENTORING