Program

SAR MBS Program by Effie w sposób unikatowy łączy metody dydaktyczne związane z aktywnym uczeniem oraz uczeniem opartym na dowodach (evidence based learning). Szkoła jest projektem kierowanym do niewielkich grup, co gwarantuje bardzo indywidualne podejście do potrzeb uczestników.

SAR MBS Program by Effie w praktyczny sposób korzysta z doświadczeń rynku. To szkoła z „prostym”, choć wielotorowym i komplementarnym podejściem – uczestnicy i prowadzący zajęcia pracują w oparciu o studia przypadków, zaczerpnięte z zasobów i doświadczeń wynikających z 20-letniej historii polskiej edycji konkursu Effie. Inspiracje czerpane są także z analizy studiów przypadku związanych z porażkami marek i nieefektywnych kampanii i działań marketingowych.

PROSTE PODEJŚCIE
(praca na studiach przypadków, z których 75% stanowią zgłoszenia
do konkursu Effie) – maksimum praktyki opartej na konkretnych przykładach z biznesu (success & fail stories)

DWUTOROWE, KOMPLEMENTARNE PODEJŚCIE DO MERYTORYKI
uwzględnienie w każdym z modułów kompetencji „twardych” (modele, strategia, analiza etc.) i „miękkich” (praca zespołowa, komunikacja, ludzie, kompetencje)

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE
zajęcia prowadzone wyłącznie przez praktyków biznesu i osoby posiadające umiejętności i motywację do uczenia (lub praktyków biznesu wspieranych przez moderatorów/ facylitatorów procesu)

PODEJŚCIE PROCESOWE
szkoła uczy spójnego podejścia do procesu (od jego początku procesu do zakończenia)

LOGIKA MERYTORYCZNA PROJEKTU ROZWOJOWEGO
procesowa – następstwo kroków 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5+

 

Program składa się z 4 kategorii zajęć:

AD MERITUM

 • Zajęcia merytoryczne- nacisk na wiedzę i rozwijanie umiejętności uczestników
 • Forma zajęć uzależniona od prowadzącego (prezentacja, wykład, dyskusja moderowana, prezentacja case’ów, warsztat)
 • Możliwe prowadzenie zajęć w krótszych formach przez wielu wykładowców
 • Prezentacja wiedzy z kilku punktów widzenia, kilku kontekstów biznesowych

 

POLIGON

 • Podczas zajęć na będą czyhały na uczestników „pułapki” zastawiane przez prowadzących- studia przypadku do rozwiązana, realne zadania z zakresu tematycznego części do wykonania
 • Zajęcia mają na celu wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zajęć merytorycznych w danej części oraz wprowadzenie do kolejnych (wyższy stopień trudności) zajęć- stopniowanie modułów

 

ACTION LEARNING

 • Zajęcia, podczas których uczestnicy pracują na zagadnieniach w danym momencie dla nich istotnych
 • Zajęcia prowadzone w parze trenerskiej: specjalista od zagadnień merytorycznych i moderator grup action learningowych
 • Celem zajęć jest rozwiązywanie realnych problemów biznesowych uczestników (koncentracja na tematach związanych z daną częścią projektu

 

WALIDACJA

 • Walidacja procesu nauczania w szkole następuje poprzez proces pracy zespołowej uczestników (poddział na grupy, prezentacja briefu dla grup, etc.) z problemem biznesowym- studium przypadku z rynku
 • W trakcie szkoły uczestnicy pracują (wcielają się w rolę, definiują wyzwania, odkrywają je i analizują) nad wyzwaniem biznesowym stojącym przed marketerem w związku z opisem sytuacji zawartej w briefie. Prace z briefem i wyzwaniami obejmują elementy zawarte i opisane w zgłoszeniu do kategorii MARKETING&BUSINESS SOLUTIONS w konkursie Effie
 • Zwieńczeniem procesu edukacyjnego i elementem walidującym zdobytą wiedzę i umiejętności jest obrona prac dyplomowych (prezentacja efektów pracy grupy) podczas ostatniej sesji szkoły. Prezentację odbiera komisja złożona z wykładowców i osobowości świata marketingu

 

Szczegółowy program

Dzień 1 Zjazdu 1

Inauguracja i wykład otwierający.
O sensie biznesu i biznesowym znaczeniu marketingu

 • Spojrzenie na marketing, jako istotny element budowania biznesu z perspektywy ekonomicznej.​
 • Rozumienie sensu biznesu – misji, wizji, wartości organizacji z pozycji marketera.
 • Odpowiedzialność marketera i jego partycypacja w odpowiedzialności za całą organizację.

 

​​​Dzień 2 Zjazdu 1

Jak się uczyć w MBS?
Czyli jak najefektywniej wykorzystać czas spędzony z programem?​
Skąd i dokąd zmierzamy? Dlaczego w 5 krokach?​

 • Wprowadzenie do koncepcji procesu edukacji w szkole (proste podejście – praca na studiach przypadków, maksimum praktyki, success & fail stories, praktyczne podejście – zajęcia prowadzone wyłącznie przez praktyków biznesu, wspierane przez moderatorów, podejście procesowe – program uczy spójnego podejścia do procesu – od jego początku do zakończenia).
 • Konstrukcja kompetencji: uczenie się przez doświadczanie, cele rozwojowe i ich realizacja.
 • Jak efektywnie korzystać z zajęć? Jak rozwijać się między sesjami? Wyjaśnienie zasad technik uczenia action learning i poligon.
 • Idea 5 kroków w pracy marketera i procesie uczenia w MBS – logika merytoryczna projektu rozwojowego.

 

Dzień 1 Zjazdu 2

​Krok 1 – Od czego zacząć?
Analiza stanu obecnego – jak wyłowić ważne rzeczy i nie zwariować od nadmiaru informacji?​

 • Jak budować wiedzę i zrozumienie na temat doświadczeń Klientów – w odniesieniu do odwróconej lojalności​?
 • Czym jest i dlaczego tak ważne jest budowanie single customer view?
 • Jak kompleksowo analizować efektywność działań w organizacji i identyfikować największe potencjały i szanse?​
 • Jakie źródła danych wykorzystać w procesie oceny stanu wyjściowego?​
 • Jak pozyskaną wiedzę wykorzystać do transformacji organizacji silosowej do modelu data driven?
 • Jak praktycznie przeprowadzić proces analizy stanu wyjściowego w oparciu o autorski Raport Otwarcia?

 

​Dzień 2 Zjazdu 2

Marketing&Business challenge – briefing z klientem i rzeczywistym wyzwaniem
​Krok 2 – Jak zbudować swoją rolę w organizacji? Jak zbudować zespół marketingowy? Dualizm roli marketera.

Budowanie biznesu

 • Jaka jest moja propozycja? Jakie korzyści przynosi dla organizacji? Kto jeszcze na tym zyskuje?
 • Co jest źródłem mojego biznesu, a co źródłem biznesu mojej organizacji?​
 • Pomysł na aktywację a pomysł na komunikację? ​

Budowanie zespołu marketingowego ​

 • Jak zbudować zespół marketingowy? Jak zbudować wspólny cel zespołu? ​Czym jest dobry, wydajny zespół?​ Jakie są wartości dobrego zespołu?​
 • Zatrudnianie pracowników wewnętrznych, a pracowników zewnętrznych?​
 • Proces podejmowana decyzji w zespole​; wyniki a zaangażowanie​; lojalność a uczciwość​; jak utrzymać wysoką wydajność zespołu marketingowego?​

Budowanie siebie w organizacji​

 • Kim jestem?​ Jaka jest moja rola? ​
 • Skąd czerpać energię i motywację?​ Co powoduje, że tracę motywację?​
 • Jak wyobrażam sobie mój sukces za 5-10 lat od teraz?​ Co mnie stopuje?​ Jak utrzymać wysoką wydajność osobistą?​

Dzień 1 Zjazdu 3

​Krok 2 – Dokąd idziemy, czyli czy mamy wizję?

 • Jak ustawić cele, żeby nie pozostały tylko na papierze?
 • Kiedy ustawiać cele długoterminowe, a kiedy krótkoterminowe?
 • Cele SMART, kaskadowe ustawianie celów, umiejętność rozpoznawania i określania wyzwań w kontekście celów.
 • Jak „zabrać ze sobą” w tę podróż innych interesariuszy (np. sprzedaż, finanse…)? – przekonywanie do wizji, motywowanie niemenedżerskie, strategie argumentowania, interesariusze i beneficjenci wizji, komunikacja zmiany/ nowości.
 • Zasady komunikacji strategii działań, podstawowe trudności komunikowania strategii.

 

Dzień 2 Zjazdu 3

​Krok 2 – Systemowe myślenie o organizacjach biznesowych

 • Systemowe myślenie o organizacji i ćwiczenia umiejętności komunikowania swojej roli i wizji w organizacji.
 • Kluczowe elementy analizy systemu organizacji i co z tego praktycznie dla nas wynika.
 • Praktyczne konsekwencje analizy systemowej dla budowania jakości współpracy działu marketingu z innymi miejscami organizacji.
 • Praca warsztatowa (sytuacje własne) w zakresie przekonywania do strategii.

Dzień 1 Zjazdu 4

Krok 3 – Jak ustawić strategię portfela firmy i jakie kryteria przyjąć?

 • „Ustawianie” strategii portfelowej firmy i zasady przyjmowania kryteriów do budowy strategii portfelowych.​
 • Jak ustawić portfel marek, by był zgodny z wizją i celami całej firmy?​
 • Ustalanie kryteriów wewnętrznych i zewnętrznych pod kątem strategii portfelowych – strategiczne myślenie „finansowe”.​
 • Jak zastosować zasady dotyczące strategii portfelowych w mniejszych organizacjach i start up’ach?​
 • Analiza portfela i strategii portfelowej – perspektywa biznesowa: marketingowa, finansowa, produktu. ​
 • Jak postępować w przypadku portfela jedno-produktowego – jednej marki w portfelu? (strategie ofertowe)​
 • Komunikacja zmiany/ nowości​.
 • Zasady komunikacji strategii działań – jak skutecznie bronić przyjętych strategii oraz jak skutecznie komunikować strategię i sprawić, by firma nią żyła?​


Dzień 2 Zjazdu 4

​Krok 4 – Jak przełożyć strategię na egzekucję? Działania krótko vs. długoterminowe – które i kiedy stosować?

 • Jak sprawić, by papierowa strategia została przekuta na efektywną egzekucję (Klient widzi półkę, nie prezentację Power Point)?​
 • ​Prawa i reguły rządzące aktywacjami długoterminowymi (powtarzalnymi) vs. aktywacje ad hoc.​
 • Jak w efektywny (także kosztowo) sposób zrealizować cele biznesowe oraz marketingowe?
 • Jak lepiej rozumieć dwuwymiarową rolę strategii, rozumianą zarówno jako punkt wyjścia, „zaczyn” efektywnej egzekucji, jak i podstawę do weryfikacji najróżniejszych pomysłów egzekucyjnych?
 • Dlaczego nasze genialne strategie nie zawsze przekładają się na sukces rynkowy?
 • Co zrobić, by konsument zachowywał się tak, jak opisuje to nasza prezentacja PPT? Jak zweryfikować czy warto wdrażać różne, najdziwniejsze pomysły agencji, czy naszych kolegów z działu?

Dzień 1 Zjazdu 5

Krok 4 – Jak inspirować się przykładami świetnie zrobionej egzekucji, a jak spektakularną porażką?

 • Czego możemy się nauczyć analizując sukcesy i porażki, czemu warto obserwować i analizować porażki i skąd się wzięła moda na failcore?
 • Perspektywa Effie – wyjaśnienie charakteru konkursu i na czym polega sukces i porażka z perspektywy tego konkursu; Effie a inne konkursy branżowe (KTR, Innovation, IAB etc.), perspektywa efektywności, dezagregowanie studiów przypadków i błędów poznawczych związanych z oceną różnorodnych zjawisk.
 • Analiza studiów przypadków Effie – prezentacja wtórnej analizy istniejących raportów, prezentacja autorskiego, uzupełniającego opracowania, wskazanie kluczowych zdekodowanych czynników sukcesu i porażki, grupowanie czynników według kryteriów merytorycznych i procesowych, wskazówki praktyczne.
 • Uwarunkowania związane z pozycją rynkową – kiedy ryzykować, a kiedy postępować zachowawczo? Które przekonania, potrzeby czy uwarunkowania kulturowe można przekraczać i zmieniać, a które nie? Śmierć koncepcji wyróżnij się albo zgiń i innych mitów marketingu.
 • Uwarunkowania kategorialne – wskazanie istotności różnorodnych elementów w zależności charakteru kategorii, pokazanie praktycznych sposobów szukania analogii i unikania pułapek z tym związanych, korzystanie z analiz benchmarkingowych;.
 • Uwarunkowania związane z konsumentem i kulturą – kiedy targetować wszystkich, a kiedy profilować określoną grupę docelową? Dlaczego Twój odbiorca jest inny niż Ci się wydaje, szczególnie jeśli chodzi o kody i konwencje kulturowe? Korzystanie z analiz kulturowych i trendów.
 • Uwarunkowania procesowe – nigdy nie ma czasu, żeby zrobić to porządnie, zawsze jest czas, żeby to zrobić jeszcze raz i głuchy telefon, omówienie klasycznych metod prowadzenia procesu vs. nieklasycznych (np. lean), kluczowe pułapki procesowe i bias’y, pułapki badań walidacyjnych, praca z różnorodnymi agencjami i podmiotami o charakterze marketing services ​

 

Dzień 1 Zjazdu 5

​Krok 5 – Jak ocenić efektywność w naszych działaniach?

 • Perspektywa Effie jako jednej z miar efektywności.
 • Czy i w jakim stopniu miary efektywności zależą od wielkości budżetu? (duży / ograniczony/ brak)
 • Marketerskie miary efektywności osobistej, liderskiej, menedżerskiej czyli jak to mierzyć i rozwijać? – Elementy ćwiczeń i treningu umiejętności negocjacyjnych i interpersonalnych; ewaluacja własnych działań rozwojowych, ewaluacja miękkich parametrów realizowanych projektów, ROI / ROMI vs. ROE.
 • Jak radzić sobie z czterema wyzwaniami, czterema kryteriami oceny efektywności: wyzwanie strategiczne i przyjęte cele​, idea komunikacyjna​, rozwinięcie idei w działania reklamowe​, efekty komunikacji​.

Dzień 1 Zjazdu 6

​Trening kompetencji zarządzania potencjałami własnymi marketera – liderskimi, menedżerskimi, zarządzania zespołem, prezentacji i negocjacji

 • Warsztat menedżer marketingu w pigułce skoncentrowany na najważniejszych zagadnieniach pracy menedżera:
  • dopasowywanie działań menedżerskich do poziomu dojrzałości pracownika
  • budowaniu zaangażowania
  • radzeniu sobie z napięciami
  • cykl rozwój korygujących zachowanie pracownika
 • Warsztat ewaluacji własnych działań rozwojowych oraz ewaluacji miękkich parametrów realizowanych projektów

Dzień 1 Zjazdu 7

Sesja pisania prac dyplomowych – sesja tutorska

Warsztat pracy indywidualnej i zespołowej poświęcony przygotowaniu pracy dyplomowej i przygotowaniu się do obrony z sesjami konsultacji z tutorami programu.

 

Dzień 2 Zjazdu 7

Inspiracyjna sesja podsumowująca – wykład gościa specjalnego

Prezentacja końcowa – obrona prac dyplomowych
Uroczystość zakończenia programu