Wykładowcy

Edukacja w szkole to proces, w którym w bezpośredniej, bliskiej, mentorskiej relacji łączą się i współpracują ze sobą różni uczestnicy rynku – związani z Effie doświadczeni eksperci, praktycy, wysocy rangą menedżerowie z udokumentowaną karierą i sukcesami zawodowymi, również w szczeblu prezesów firm. Dzięki spotkaniu osobowości możliwe będzie przedefiniowanie doświadczeń własnych, zrozumienie współzależności między procesami, poznanie perspektywy różnych branż i rynków. Spodziewana skuteczność procesu edukacji w szkole opiera się także na łączeniu w procesie i w każdym „kroku”:

• poznawania i doświadczania elementów tzw. twardej wiedzy biznesowej (np. rynek, dane, analizy służące realizacji celu ostatecznego działań marketingowych, jakim jest zwiększanie sprzedaży i przychodów o określonej zyskowności oraz odpowiedzialność za efektywność działań i zwrot z inwestycji, itd.);

• doświadczania własnego potencjału w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, interpersonalnych, komunikacyjnych i menedżersko-zarządczych pod okiem trenerów-facylitatorów oraz tutorów procesu rozwojowego (superwizje i action-learning).

Tomasz Bartnik
Partner, One Eleven
Iwona Doktorowicz-Dudek
Wiceprezes ds. marketingu, Kompania Piwowarska
Ania Jakubowski
Dyrektor Generalna, AVON
Agnieszka Kosik
Head of Poland, Facebook
Tomasz Lisewski
Global Head of Brand, Communications & Digital and Marketing, Philips International
Katarzyna Milanovic
Dyrektor Generalna, Parfums Christian Dior (Grupa LVMH)
Adam Nowak
Country loyalty & CRM manager, IKEA
Adam Pieńkowski
Dyrektor Generalny, McDonald’s Polska
Marcin Samek
Strategy & Social Media Director, McCann Worldgroup
Dominik Zacharewicz
CEO, Managing Partner, Loyalty Point
Rafał Żak
Trener, konsultant, wykładowca

Opiekunowie

Program MBS by Effie z uwagi na swój procesowy charakter i zaangażowanie wielu ekspertów branży wymaga stałej superwizji. Aby utrzymać spójność programu oraz zapewnić najwyższą jakość kształcenia, nad programem czuwają: opiekun merytoryczny, opiekun dydaktyczny oraz opiekun strategiczny. To ich zaangażowanie pozwala ustalić w jakim kierunku zmieniać się powinien Program MBS by Effie, aby jak najlepiej sprostać potrzebom uczestników.

Iwona Doktorowicz-Dudek
Opiekun merytoryczny, Wiceprezes ds. marketingu, Kompania Piwowarska
Anna Zimecka
Opiekun strategiczny, Project Director, SAR
Marcin Olkowicz
Opiekun dydaktyczny, Chief Knowledge Officer, SAR