Misja Programu

W CZASACH TRANSFORMACJI ZMIENIA SIĘ TRADYCYJNE PODEJŚCIE DO ROLI MARKETINGU I DYNAMICZNIE EWOLUUJE ROLA CMO W ORGANIZACJI

W szczególny sposób zaznacza się rynkowa i organizacyjna odpowiedzialność marketerów za wartość marki, doświadczenia konsumentów, biznes, wyniki. CMO, marketerzy i działy marketingu na nowo definiują swoje cele, standardy, wreszcie siebie i swoje kompetencje. To unikatowy moment do zbudowania nowej wizji funkcjonowania marketingu w organizacji oraz relacji z interesariuszami (wewnętrznymi, zewnętrznymi).

Od osób piastujących stanowiska dyrektorów marketingu, które dla dojrzałych i stabilnych firm są jednymi z najważniejszych, zarządy wymagają coraz więcej. Organizacje potrzebują szefów marketingu, którzy będą wspierać inne struktury firmy. Mają oni dostarczać informacji istotnych z punktu widzenia całego biznesu, a nie tylko działań z zakresu marketingu, sprzedaży, promocji czy relacji z klientami. Potrzeba menedżerów skoncentrowanych na efektywności – to wiadomo nie od dziś. To również stawianie celów, strategia komunikacji, egzekucja idei, efektywność kosztowa, wzrost parametrów wizerunkowych brandów i marek, ale także rozumienie znaczenia innych obszarów firmy, angażowanie i wyznaczanie im celów efektywnościowych i innowacyjnych w prowadzeniu biznesu.

Ostatnie lata pokazują jednak, że przede wszystkim firmom potrzeba jest liderów, którzy potrafią skupić ludzi wokół wspólnej idei, dopasować swój styl zarządzania do różnych osobowości, by skutecznie ich motywować i rozwijać, a nade wszystko mądrze zarządzać sytuacjami konfliktowymi, które w dłuższym okresie czasie, budują zespół i ich wzajemne zaufanie do siebie. MBS by Effie to szkoła, która uczy świadomego spojrzenia na zespół i jego potencjał w organizacji.

To także czas, kiedy zmienia się rola agencji komunikacyjnych, które muszą być partnerem biznesowym klientów, rozumieć biznes, potrzeby zarówno marketingu, jak i zarządów firm.

Często muszą też zarządzać sytuacjami trudnymi, ambiwalentnymi, na skraju „konfliktu interesów”. To początek transformacji w stronę consultingu.

MARKETING & BUSINESS SOLUTIONS

W 2018 ROKU OBSERWUJĄC, ŻE WSPÓŁCZESNY EFEKTYWNY MARKETING TO NIE TYLKO DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE, EFFIE OTWORZYŁO NOWĄ KATEGORIĘ KONKURSOWĄ – MARKETING & BUSINESS SOLUTIONS

Docenia ona myślenie strategiczne oraz egzekucję strategii osadzonej w szerokim kontekście biznesowym, przy pogłębionym rozumieniu firmy i sensu jej rynkowego istnienia. To docenienie zarządczej współodpowiedzialności marketingu za sukces firmy i realizację celów organizacji. Jurorami w tej kategorii są prezesi firm i agencji komunikacyjnych, a więc ludzie na co dzień zajmujący się transformacją swoich organizacji, rozumiejących nową rolę marketingu czy agencji komunikacyjnych w czasach współczesnych wyzwań biznesowych.