Rekrutacja i warunki uczestnictwa

UWAGA! ZOSTAŁY OSTATNIE MIEJSCA W PROGRAMIE!

Rekrutacja

Rekrutacja do Marketing Business Solutions Program by Effie przebiega 4-etapowo:

Etap 1 – rekrutacja ciągła

W pierwszym kroku kandydat ma za zadanie wypełnić formularz osobowy dostępny poniżej. Formularz podlega następnie weryfikacji formalnej. Po jej przejściu ustalana zostaje data i forma (spotkanie, wideo/telekonferencja) rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem.
Wypełnij formularz

Etap 2 – spotkanie rekrutacyjne

Spotkanie rekrutacyjne z kandydatem ma na celu sprawdzenie jego oczekiwań wobec szkoły i sondaż potrzeb. Jest to również okazja do przekazania przez SAR wszystkich informacji organizacyjnych.

Etap 3 – weryfikacja kandydatów

SAR, po formalnym zweryfikowaniu kandydatów i rozmowach, przekazuje rekomendację i informację o kandydatach do zespołu rekrutacyjnego, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły.

Etap 4 – ogłoszenie wyników rekrutacji

Formalne ogłoszenie wyników i powiadomienie kandydatów o wynikach rekrutacji.

Harmonogram zjazdów

Inauguracja – Zjazd 1 11 – 12 stycznia 2020
Zjazd 2 25 – 26 stycznia 2020
Zjazd 3 29 lutego – 1 marca 2020
Zjazd 4 14 – 15 marca 2020
Zjazd 5 28 – 29 marca 2020
Zjazd 6 18 – 19 kwietnia 2020
Zjazd 7 16 – 17 maja 2020
Obrona prac dyplomowych 20 – 21 czerwca 2020

Opłaty

CENA UDZIAŁU W MBS

20 000  zł netto Cena dla firm niezrzeszonych w SAR
19 000 zł netto Cena dla Członków SAR

 

MOŻLIWE OPCJE PŁATNOŚCI

Istnieje możliwość płatności jednorazowej, jak również rozłożenie czesnego na dogodne, miesięczne raty (8 rat). Wybór płatności ratalnej nie wiąże się ze wzrostem ceny szkoły.

Regulamin

Regulamin jest dokumentem określającym zasady i warunki uczestnictwa w SAR MBS Program by Effie. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w programie. Pobierz regulamin TUTAJ